กลุ่มงานกฎหมาย
 
กลุ่มงานบัญชี
 
กลุ่มงานวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
 
 
 

     “ให้บริการด้านกฎหมายและการบัญชีแบบครบวงจร รวมทั้งบริการให้คำปรึกษากฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ ให้บริการด้านรับดำเนินการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด เครื่องหมายการค้า รับดำเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจใบอนุญาตทำงาน (WORK PERMIT) รับดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่าแก่ชาวต่างชาติ วางโครงสร้างกิจการ รับจัดทำเงินเดือนพนักงาน รับจัดทำคู่มือและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานขององค์กร รับดำเนินการตรวจสอบภายใน เจรจาต่อรอง ระงับข้อพิพาท ตรวจสอบประวัติบุคคล ฯลฯ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้ ความชำนาญ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้วยประสบการณ์ในการให้บริการมานานกว่า 10 ปี”

 
       
 
บริษัท มาวิน ที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจ จำกัด
1025/10-11 Ploenchit RD.,Lumpini,Pathumwan,Bangkok 10330 THAILAND
Copyright © 2015 www.mawinconsult.com. All Right Reserved.