กลุ่มงานกฎหมาย
 
กลุ่มงานบัญชี
 
กลุ่มงานวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
 
 
 
งานทำบุญบริษัทมาวินฯ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

     เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดงานทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน 5 รูป เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่บริษัทฯ
และพนักงานทุกคน และถือโอกาสเป็นการทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ให้แก่ท่านประธานกรรมการบริษัทเนื่องในวันคล้ายวันเกิดที่จะถึง
ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ด้วย

     ย้อนกลับ
 
       
 
บริษัท มาวิน ที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจ จำกัด
1025/10-11 Ploenchit RD.,Lumpini,Pathumwan,Bangkok 10330 THAILAND
Copyright © 2015 www.mawinconsult.com. All Right Reserved.