กลุ่มงานกฎหมาย
 
กลุ่มงานบัญชี
 
กลุ่มงานวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
 
 
 
  ข่าวสาร
      ประกาศแล้ว พระราชกฤษฎีกาเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา
       (16 กรกฎาคม 2558)
      ครม. เห็นชอบ "ร่าง พ.ร.บ.ล้มละลาย" ให้โอกาส SMEs ฟื้นฟูกิจการ
       (1 กรกฎาคม 2558)
      ศาลฎีกายกฟ้องร้านอาหารเรื่องลิขสิทธิ์เพลง โดยศาลวินิจฉัยว่า ไม่ปรากฏว่าจำเลยเปิดเพลงเพื่อหากำไรโดยตรงจากการที่ให้ลูกค้า
       ฟังเพลงโดยการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือเรียกเก็บเพิ่มรวมไปกับอาหารและเครื่องดื่ม

       (29 มิถุนายน 2558)
      คดีแปลก: หนุ่มจีนฟ้อง "เจ้าเหว่ย" ฐาน "จ้องตา" เขาผ่านหน้าจอโทรทัศน์
       (26 มิถุนายน 2558)
      ข่าวกฎหมายน่าติดตาม: "สรรพากร"รื้อรายการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา "เพิ่มค่าลดหย่อนส่วนตัว-บุตรไม่จำกัดจำนวน"
       เริ่มใช้ปี′60

       (26 มิถุนายน 2558)
      ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ เพื่อประโยชน์ของคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอัน
       มีลิขสิทธิ์ได้ตามความจำเป็น พ.ศ. 2558

       (26 มิถุนายน 2558)

  บทความ
      การจ่ายค่าตอบแทนในการทำงานตามกฎหมาย
       (8 กรกฎาคม 2558)
      ค่าชดเชยจากการเลิกจ้างสามแสนบาทแรก ได้รับยกเว้นภาษี/ไม่ต้องหัก ณ ที่จ่าย
       (1 กรกฎาคม 2558)
      ที่ดิน น.ส.3 (หนังสือรับรองการทำประโยชน์) สามารถมีการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
       มาตรา 1382 ได้หรือไม่?

       (29 มิถุนายน 2558)
     
  กิจกรรม
      งานทำบุญบริษัท มาวินฯ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558
       (26 มิถุนายน 2558)
 
       
 
บริษัท มาวิน ที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจ จำกัด
1025/10-11 Ploenchit RD.,Lumpini,Pathumwan,Bangkok 10330 THAILAND
Copyright © 2015 www.mawinconsult.com. All Right Reserved.