กลุ่มงานกฎหมาย
 
กลุ่มงานบัญชี
 
กลุ่มงานวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
 
 
 

1. ตำแหน่งพนักงานธุรการประสานงาน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
- เพศหญิง
- อายุ 23-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
(สาขาการบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน
– เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สวัสดิการ: ประกันสังคม, ค่าล่วงเวลานอกเวลาทำงาน, วันหยุดพักผ่อนประจำปี , วันหยุดประเพณี ฯลฯ

ช่องทางที่ท่านสามารถสมัครงานกับบริษัทฯ
1.สมัครงานผ่านทาง email address: mawin.mgr@mawinconsult.com (คลิ๊กที่ email ลิ้งค์ของบริษัทนี้)
2.สมัครงานด้วยจดหมายหรือสมัครงานด้วยตนเอง
ที่อยู่ : เลขที่ 1025/10-11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330.
ติดต่อ คุณสมัย ขอดแหวน โทร.083-780-2628

2. ตำแหน่งพนักงานขับรถผู้บริหาร 1 อัตรา
คุณสมบัติ
- เพศชาย
- อายุ 30-45 ปี
- สามารถอ่าน-เขียนหนังสือไทยได้
- ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบดี
- มีความซื่อสัตย์และสุภาพเรียบร้อย
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
- มีประสบการณ์ในการขับรถผู้บริหาร ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
- สามารถทำงานในวันหยุดได้
- มีความชำนาญเส้นทางในกรุงเทพฯ
- มีสถานที่พักอาศัย ในเขตกรุงเทพฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน
– เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สวัสดิการ: ประกันสังคม, ค่าล่วงเวลานอกเวลาทำงาน, วันหยุดพักผ่อนประจำปี , วันหยุดประเพณี ฯลฯ

ช่องทางที่ท่านสามารถสมัครงานกับบริษัทฯ
1.สมัครงานผ่านทาง email address: mawin.mgr@mawinconsult.com (คลิ๊กที่ email ลิ้งค์ของบริษัทนี้)
2.สมัครงานด้วยจดหมายหรือสมัครงานด้วยตนเอง
ที่อยู่ : เลขที่ 1025/10-11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330.
ติดต่อ คุณสมัย ขอดแหวน โทร.083-780-2628

 
       
 
บริษัท มาวิน ที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจ จำกัด
1025/10-11 Ploenchit RD.,Lumpini,Pathumwan,Bangkok 10330 THAILAND
Copyright © 2015 www.mawinconsult.com. All Right Reserved.