กลุ่มงานกฎหมาย
 
กลุ่มงานบัญชี
 
กลุ่มงานวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
 
 
       
กลุ่มงานวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
     เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการขอรับใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่าให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์การทำงานให้กับชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศตั้งแต่ปี 2543 ทำให้ทีมงานของเรา เป็นทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในการขอและต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้กับลูกค้า
บริการของเราแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. บริการด้านวีซ่า
2. บริการด้านใบอนุญาตทำงาน

บริการด้านวีซ่า
- รับต่อวีซ่าทำงาน (Non-Immigrant Visa “Non-B”)
- รับต่อวีซ่าติดตามครอบครัว (Non-Immigrant Visa “Non-O”)
- รับต่อวีซ่าแต่งงาน (Non Immigrant “O”)
- รับต่อวีซ่ากรณีเป็นครู อาจารย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญในสถานการศึกษา (Non-Immigrant Visa “Non-B”)
- รับต่อวีซ่านักศึกษา (Non-Immigrant Visa “Non-ED”)
- รับต่อวีซ่าบั้นปลาย (Non-Immigrant Visa “O-A”)
- รับดำเนินการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (After the status of Visa)
- รับดำเนินการทำเรื่องขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Re-Entry Visa)
- รับดำเนินการขอรับวีซ่าและใบอนุญาตทำงานภายในวันเดียวกัน (One Stop Visa)
- รับดำเนินการแจ้งอยู่เกิน 90 วัน (Report 90 days)

บริการด้านใบอนุญาตทำงาน
- รับดำเนินการขอรับใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ
- รับต่อใบอนุญาตทำงาน
- รับดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน
- รับดำเนินการแจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน
 
       
 
บริษัท มาวิน ที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจ จำกัด
1025/10-11 Ploenchit RD.,Lumpini,Pathumwan,Bangkok 10330 THAILAND
Copyright © 2015 www.mawinconsult.com. All Right Reserved.